VALO-CD logo

VALO-CD

Parhaat vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmat Windowsille


Rajoitetut ohjelmistot

Vaik­ka oh­jel­ma oli­si la­dat­ta­vis­sa il­mai­sek­si ne­tis­tä, se ei vält­tä­mät­tä ole kui­ten­kaan va­paas­ti le­vi­tet­tä­vis­sä.

Jot­kut oh­jel­mat VA­LO-CD:llä tar­vit­se­vat al­la ole­via il­mai­sia oh­jel­mia toi­miak­seen. Ne ei­vät ole va­pai­ta oh­jel­mia, jo­ten em­me ole si­säl­lyt­tä­neet nii­tä täl­le le­vyl­le. Saa­vut­taak­se­si täy­den yh­teen­so­pi­vuu­den ke­hotam­me si­nua siis la­taa­maan seu­raa­vat, mi­kä­li nii­tä ei ole jo en­tuu­des­taan asen­net­tu­na tie­to­ko­neel­la­si:

proprietary 01.png proprietary 02.png

Ja­va-oh­jel­mien ajo­ym­pä­ris­tös­tä on ole­mas­sa myös avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­va ver­sio OpenJDK, mut­ta sii­tä ei tois­tai­sek­si ole saa­ta­vil­la hel­pos­ti asen­net­ta­vaa ver­sio­ta Win­dow­sil­le.Selaa muita ohjelmiaSelaa muita ohjelmia

Tallenna

Osallistu

Levitä VALOa julisteella ja bannerilla!!

Tiedotelista

Haluatko sähköpostitse tietoa VALO-CD:stä, kuten esimerkiksi uusien versioiden julkaisusta?


 

Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0
Sivu päivitetty 17.09.2013 • Sivuston tekstit on julkaistu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.
Noudatamme standardeja (mm. XHTML 1.1, CSS 2.1, WAI AAA) ja suosittelemme sitä muillekin.